Doç. Dr. M. ALİ GÜROL

1943 yılında Ankara’ da doğdu. Doktorasını Gazi Üniversitesi, Doçentlik derecesini İstanbul Üniversitesi, Profesörlüğünü Selçuk Üniversitesi’nden aldı. Daha önce UNIDO ve Sanayi Bakanlığı’nın müşterek bir projesinde, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda ve Atılım Üniversitesinde  görevli bulunan Gürol, 1984 tarihinde UNIDO bursu ile Oxford, İngiltere’de OCMS (şimdiki Templeton) Üniversitesi, 1988-89 tarihlerin de Pennsylvania Üniversitesi Wharton School (misafir araştırmacı), 2001 yılında San Antonia Texas’ta UIW Üniversitesinde (misafir öğretim üyesi) bulundu. Gürol 2000 yılından günümüze kadın girişimciliği üzerinde çalışmakta olup, diğer eserleri yanında bu konuda yayınlanmış bir kitabı, yurt içi ve yurt dışı uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri ve uluslararası bir araştırma ödülü bulunuyor.

 

YAYINLAR

Ø      Küresel Arena‘da Girişimci ve Girişimcilik, Gazi Kitapevi, Ankara, 2006.

Ø      Türkiye‘de Kadın Girişimci ve Küçük İşletmesi: Fırsatlar, Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler, Atılım Universitesi Yayın No. 2, Ankara, 2000.

Ø      Osmanlı Devletinde XIX Yüzyılda Çalışma Yaşamı ve Girişimcilikte Kadın, Osmanlı Ansiklopedisi Cilt 3, (ss. 593-599), Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1997.

Ø      Zonguldak Kömür Havzası: Yapısı, Sorunları ve Bir Çözüm Önerisi, TAKAV Yayıncılık, Ankara, 1997.

Ø      Profit Sharing in Turkey. Employment Outlook: Profıt Sharing in OECD Countries, OECD, 1995.

Ø      Bir Sosyal Özelleştirme Yöntemi: Çalışanların Pay Ortaklığı (Türkiye Uygulaması), HAK-İŞ, Ankara, 1994.

Ø      Çalışanların İşletmelerine Ortaklıkları: ABD Uygulaması, Adalet Basımevi, Ankara, 1991.

Ø      Privatization Efforts and Labor Relations in Turkish State Economic Enterprises. Unpublished Report. (Penn University, Wharton School, Lippincott Library, Call No. 11D4276.7 G87), Philadelphia, 1989.

Ø      Bir Özelleştirme Yöntemi Olarak Çalışanların Sermaye‘ye Ortaklığı ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 1987.