A. Aziz ŞEREN

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinden 1973 yılında mezun olan Aziz Şeren 1974-1978 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Yükseköğretim Daire Başkanlığında Şube Müdür Yardımcısı, Eğitim Teknolojisi ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra:

1978 - 1979 bankacılık ve Sigortacılık Y.O. sekreteri,

1979 - 1981 Mali Bilimler ve Muhasebe Y.O. Sekreteri,

1981 - 1994 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Sekreteri,

1994 - 1997 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Sekreteri,

görevlerin yapmıştır. 1997 yılından itibaren de Atılım Üniversitesi Genel Sekreterliğini yapmaktadır.