Prof. Dr. Mehmmet ÇELİK

 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden 1979 yılında mezun oldu. Y. Lisansını (1981) ve doktorasını (1985) aynı üniversitede tamamladı. Celal Bayar Üniersitesin’de 2001 yılında profösör oldu. Fırat Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü, Celal Bayar Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanlığı ve Celal Bayar Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Kurul Üyeliği görevlerinde bulundu.

 

 

YAYINLAR
Kitaplar

  • Süryaniler Tarihi, Ankara, 1996.

  • Siyasal Sistem Açısından Bizans İmparatorluğu’nda Din–Devletİlişkileri-(Kuruluşundan X, Yüzyıla Kadar), 3. bs., İzmir, 1999.

  • Ortadoğu Mozaiği I :Süryaniler-Nasturiler, Ankara,1996.

  • Süryanca Dilbilgisi, Fırat Üniversitesi, Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Yayınları, No:3, 1994.

  • Türkiye’nin Fener Patrikhanesi Meselesi, İzmir, 1998.

  • Fener Patrikhanesinin Ökümeniklik İddiasının Tarihi Seyri (325-1453), İzmir, 2000.