Suriye

Suriye / Poyraz Gürson . Ankara: Atılım Üniversitesi, 2010.

320 s. ; 24 cm. -- (Atılım Üniversitesi Yayınları;32. İşletme Fakültesi Yayınları no;3)

DS 98.2 GÜR 2010

ISBN 978-975-6707-27-2

FİYATI: 15 TL.

İÇİNDEKİLER

Tarihsel Süreçte Suriye'ye Bakış
Suriye'nin Kurulması
Baas İçi Hareketler
Hafız Esad Dönemi Suriye'si ve Ortadoğu'daki Gelişmeler
Pan Arap Milliyetçiliği ve Pan İslamizm
1990 Soğuk Savaş Sonrası Dönem
Yeni Dünya Düzeni ve Suriye
Soğuk Savaş Sonrası Suriye'deki İç Politik Değişmeler
Beşar Esad Dönemi
Körfez Krizi ve Suriye
Suriye ve Hizbullah