1945/1948 SÜRECİNDE TÜRKİYE-KIBRIS-FİLİSTİN EKSENİNDE YAHUDİLER

1945/1948 SÜRECİNDE TÜRKİYE-KIBRIS-FİLİSTİN EKSENİNDE YAHUDİLER / Ulvi Keser. Ankara: Atilim Üniversitesi, 2012. viii,232 s. ;24 cm.
ISBN 978 -975- 6707- 35-7

 

FİYATI:15 TL

 

İÇİNDEKİLER


GİRİŞ
1. İtalya’nın Yunanistan’ı İşgali
2. Almanya’nın Yunanistan’a Saldırması

BİRİNCİ BÖLÜM
A. Savaş Dönemi Avrupa ve Yahudilerin Dramı
B. Yunanistan’da Yaşayan Yahudiler
C. Yahudi Göçmenleri Taşıyan Gemiler ve Parita Gemisi
D. Struma Gemisinin Batırılması
E. Yahudilerin Durumu ve Türkiye’nin Yardım Faaliyetleri
F. Savaş Sonrasında Kıbrıs’ta ve Dünyada Genel Görüntü


İKİNCİ BÖLÜM
A. Kıbrısta Yahudi Kampları Hazırlıkları ve İlk Gelenler
B. Kıbrısta Mülteci Kamplarının Kurulmaya Başlaması
C. Kamp Yönetimi
D. Kamplarda Gıda, Giyim ve Barınma İmkanları
E. Kıbrıs’ta Siyasi ve Sosyal Gelişmeler
F. Kamplardan Kaçma Teşebbüsleri
G. Kamplarda İsyan Girişimleri
H. Kamplarda Eğitim ve Kültür Faaliyetleri
İ. İngilizlerin Yahudilere Yaklaşımı
J. Exodus Gemisi ve 4554 Yahudi Mülteci
K. İsrail Devletinin Kurulması
L. Kamplara Getirilen Yahudi Göçmenler ve Gemiler

Çalışmanın Giriş Bölümünde İkinci Dünya Savaşı sürecine ne şekilde girildiği, savaşın özellikle Balkanlarda nasıl yayıldığı, bu şartlar altında tarafsızlığını korumaya çalışan Türkiye’de alınan askeri, sosyal ve ekonomik tedbirlerin neler olduğu irdelenmektedir. Bu dönemde savaşın en çok acısını çeken ülkelerden birisi olan Yunanistan’a en büyük destek ise Türkiye’den gelmiştir. Çalışmanın I. Bölümünde İngiltere’nin farklı cephelerde Alman ordularına karşı mücadele etmeye çalışırken asker ihtiyacını karşılamak üzere Kıbrıs adasında yaşayan Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerden ne şekilde ve hangi şartlarda asker alımı yaptığı, başlangıçta katırcı, daktilo, sekreter, şoför, aşçı olarak göreve alınan bu askerlerin kendilerini nasıl bir anda savaşın en şiddetli cephelerinde buldukları, pek çok Kıbrıslı katırcının başta Yunanistan olmak üzere dünyanın farklı noktalarında nasıl esir düştükleri ve hayatlarını kaybettikleri vurgulanmaya çalışılmıştır.


Çalışmanın II. Bölümünde ise Avrupa’nın dört bir yanından kaçan ve İngiltere’nin uyguladığı çok sıkı askeri tedbirlere ve ablukaya rağmen Filistin’e ulaşmaya çalışan Yahudilerin yine İngilizler tarafından Kıbrıs adasına sevk edilmeleri ve bu açılan toplama kamplarında yaşadıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Burada söz konusu edilen Yahudiler aslında Hitler soykırımından kurtulmayı başaran ve Yahudi tarihine “Kıbrıs mültecileri” olarak giren insanlardır ve onların hayatta kalmayı başardıktan sonraki ikinci mücadeleleri 1946 yılı Ağustos ayından itibaren yeniden başlamıştır. Burada söz edilmesi gereken bir nokta ise bu Yahudi insanların mülteciler olarak mı yoksa gözaltında tutulan şüpheliler mi oldukları sorusudur.